Stella Kinetics Unlock Nu Pathways Stellakinetics

 

Với cơ cấu tổ chức phẳng, cùng đội ngũ nhân viên trẻ, nhiệt huyết và đầy sáng tạo, Stella Kinetics sẽ mang lại cho bạn một môi trường làm việc đầy năng lượng, chuyên nghiệp, cụ thể môi trường làm việc tại Stella Kinetics:

+ Môi trường bồi dưỡng sáng tạo và cởi mở, cơ cấu tổ chức phẳng, tinh thần làm việc nhóm nhiệt tình, trẻ trung và tràn đầy năng lượng.

+ Mong đợi hiệu suất, tiêu chuẩn và tiêu chí cao hơn so với những nơi làm việc trước đây của bạn.

+ Tự do làm việc khuya, hay sáng sớm cho đến khi bạn hoàn thành công việc.

+ Tổ chức mang đến giá trị lớn, tăng trưởng cao.

+ Tôn trọng lẽ phải + logic + chế ngự được cảm xúc.

+ Định hướng kết quả – quy trình là quan trọng

+ Mong đợi mức lương cao hơn so với các ngành công nghiệp hạng trung.

+ Du lịch dài ngày + tiền thưởng + hoa hồng + cổ phiếu (tùy chọn quyền sỡ hữu)

+ Mong muốn tăng khối lượng công việc. Cả khối lượng và mức độ khó khăn của công việc.

+ Mọi người đều là ông chủ của chính mình

+ Mong đợi luân phiên – chuyển đổi công việc

+ Mong đợi mức tăng trưởng theo lũy thừa.

+ Biết đặt mình vào vị trí của người khác.

+ Loại bỏ rào cản tinh thần.

+ Nhận diện sự tăng trưởng không giới hạn

+ Suy nghĩ tích cực

+ Đảm bảo sự tự tin, câu trả lời có sẵn trong mọi tình huống.

+ Khách hàng là thượng đế chứ không phải là CEO

+ Thách thức cấp cao hơn, nhưng với logic hợp lý và thích đáng.

0901 337 676