Stella Kinetics Unlock Nu Pathways Stellakinetics

TRIẾT LÝ KINH DOANH:

Triết lý của chúng tôi [chiến lược tổ chức] dựa trên nguyên tắc an toàn và cung ứng những sản phẩm có giá trị. Bất cứ khi nào chúng tôi tạo ra sản phẩm / dịch vụ hay tham gia vào các phân khúc, đơn vị kinh doanh, hoặc lĩnh vực mới, chúng tổi sẽ hợp nhất và bổ sung cho nhau để gia tăng những giá trị lợi ích và sức khỏe cho các bên liên quan: xã hội, cộng đồng, nhân viên, khách hàng… Cả ở khía cạnh lợi nhuận và phi lợi nhuận.
+ Cạnh tranh lành mạnh dựa trên kỹ năng, ứng dụng công nghệ, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên có sẵn và đúng thời điểm.
+ Tập trung vào việc tạo ra các sản phẩm và dịch vụ cải tiến để tối đa hóa sự hài lòng của khách hàng.
+ Xây dựng hệ sinh thái cho các nhóm sản phẩm chăm sóc khách hàng: sản phẩm chính hãng chất lượng, tiết kiệm thời gian, chi phí và tiện lợi hơn.

TRIẾT LÝ HOẠT ĐỘNG: TÍNH HIỆU QUẢ VÀ HIỆU LỰC

– Hiệu quả kinh tế: Bắt đầu từ chi phí nhỏ, tập trung toàn diện. Không cần phải xây dựng một sơ đồ tổ chức vi mô nếu mục tiêu cuối cùng không đạt được.
– Tư duy hệ thống và đi vào trọng tâm.
– Tìm kiếm nguồn nhân lực tài năng trên toàn quốc.
– Tối đa hóa tiềm năng của từng cá nhân và cả tập thể.
– Có phương pháp tiếp cận phân tích hợp lý đối với mọi vấn đề.
– Không ngại thách thức và phá bỏ mọi ranh giới.
– Tự tin vào chính mình nhưng nghi ngờ tất cả mọi thứ đã được thể chế hóa.
– Công việc phải tạo niềm vui, có cảm hứng, đầy thử thách. Áp lực là điều cần thiết.
– Con người là tài sản quan trọng nhất, sau đó mới đến lợi nhuận.
– Đo lường và theo dõi tất cả mọi thứ. Đặt KPI cho mọi khía cạnh của hoạt động.
– Tự kỷ luật và đam mê là hai động lực cho quá trình hoạt động có hiệu quả.
1900 234 564