•  MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC ĐẾN NĂM 2020

  + Phát triển các sản phẩm mới: phát triển hơn 200 sản phẩm và chủ yếu là các sản phẩm công thức.

  + Mở rộng các kênh phân phối mới: thị trường trong nước và khu vực, các thị trường Hoa Kỳ, Châu Âu và Nhật Bản.

  + Gia tăng số lượng và loại sản phẩm tại các siêu thị.

  + Thiết kế các chương trình đào tạo mới.

  + Xây dựng mô hình cửa hàng bán lẻ với các cơ hội kinh doanh nhượng quyền thương mại

  + Thu hút các nhân tài chất lượng cao và nhà đầu tư cùng chung chí hướng.

   SỨ MỆNH

  Phát triển mang tính đột phá các sản phẩm có nguồn gốc từ thảo dược thiên nhiên và các thiết bị hỗ trợ cho ngành công nghiệp chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp, tạo nên sự khác biệt trong cuộc sống cho tất cả khách hàng/người tiêu dùng, đối tác, và các bên có liên quan, tạo dựng nên những giá trị tích cực cho việc chăm sóc sức khỏe con người

   TẦM NHÌN

  Tầm nhìn của chúng tôi là trở thành một tổ chức lớn mạnh và lý tưởng, mang lại những giá trị tốt nhất cho người tiêu dùng và  doanh nghiệp thông qua việc đề xuất mức giá cả hợp lý, nhiều thương hiệu sản phẩm chất lượng có nguồn gốc từ thiên nhiên, cung cấp nguyên liệu, dịch vụ gia công.